Rekrutacja na stanowisko Specjalista BHP - Dolny Śląsk

Czy posiada Pan/Pani wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności związanej z wymienionym wyżej stanowiskiem?

Jak długi posiada Pan/Pani staż pracy na takim lub podobnym stanowisku?

Czy posiada Pan/Pani uprawnienia do prowadzenia szkoleń w zakresie związanym z wymienionym wyżej stanowiskiem, jeśli tak to jakie?

Kiedy może Pan/Pani rozpocząć współpracę z naszą firmą?
Kto Cię polecił z firmy SQDA? (dotyczy poleconych kandydatów)*
Skąd dowiedziałeś się o ogłoszeniu?
CV
List motywacyjny
Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do SQD Alliance Sp.z o.o. wyrażasz zgodę:

Klauzula informacyjna:
Administratorem danych osobowych jest SQD Alliance Sp. z o.o., ul. Batorego 19, 43-200 Pszczyna.

Dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 6 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji, a gdy została wyrażona zgoda na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 1 roku. Dokumentacja zgromadzona w procesie rekrutacji będzie przechowywana przez okres nie dłuższy niż 3 lata od końca roku w którym zakończono procesu rekrutacji w celu obrony ewentualnych roszczeń.

Pana/Pani dane osobowe będą wykorzystywane w celach przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie zgody wyrażonej przez Pana/Panią, w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, a także zapewnienia bezpieczeństwa informacji.
Podanie danych w kwestionariuszach i formularzach wypełnianych przy składaniu wniosku o pracę jest dobrowolne, ale wymagane dla celów związanych z nawiązaniem zatrudnienia. Podanie dodatkowych danych jest opcjonalne i nie ma wpływu na przebieg procesu rekrutacji.

Pana/Pani dane osobowe mogą być ujawniane następującym odbiorcom:
a) podmiotom przetwarzającym, które współpracują z SQD Alliance Sp. z o.o. w prowadzeniu rekrutacji lub świadczącym pomoc prawną, usługi doradcze lub konsultacyjne
b) dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami którzy współpracują z SQD Alliance Sp. z o.o.
c) podmiotom obsługującym na zlecenie SQD Alliance Sp. z o.o. systemy teleinformatyczne lub udostępniającym SQD Alliance Sp. z o.o. narzędzia teleinformatyczne.
Przysługują Panu/Pani prawa dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz przeniesienia danych.
Wyrażoną zgodę może Pan/Pani w każdej chwili wycofać kontaktując się pod adresem: iod@sqda.pl, nie będzie to jednak wpływać na zgodność z prawem wykorzystania danych przed cofnięciem takiej zgody.

Ma Pan/Pani prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy prawa.

Niezależnie od powyższego informujemy, iż SQD Alliance zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami spełniającymi kryteria określone w ogłoszeniu.